Thanh toán : Áp dụng cho các khách hàng mua hàng

Ngân Hàng ACB .Chi Nhánh Bình Tây ,Tp.HCM

TÊN TK: CÔNG TY TNHH SX-TM TTNT THIÊN PHÁT

SỐ TK : 6242 6989

Ngân hàng Nông Nghiệp Chi Nhánh 6, HCM

TÊN TK: PHAN VĂN VIỆT

SỐ TK : 160 520 501 6300

Ngân hàng SCB, HCM

TÊN TK: PHAN VĂN VIỆT

SỐ TK : 1370104957480025

Ngân hàng Vietcombank HCM

TÊN TK: PHAN VĂN VIỆT

SỐ TK : 0251002716701

Ngân Hàng Sacombank Chi Nhánh Bình Tây, HCM

TÊN TK: PHAN VĂN VIỆT

SỐ TK : ‭060215703862